Menu

Koncepcja pracy szkoły na lata 2016-2019 – dekalog

III Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Pawła II w Elblągu

 

 

„III LO w Elblągu – szkołą porządną, innowacyjną,

otwartą na zmiany.”

 

 1. Dostosowującą program i kierunki kształcenia do zainteresowań, aspiracji i ambicji młodzieży pragnącej rozwijać się w liceum oraz kontynuować naukę na wyższych uczelniach w kraju i Europie.
 2. Kształcącą skutecznie i efektywnie tak, by każdy uczeń, który ukończył szkołę, zdał maturę i dostał się na wymarzoną wyższą uczelnię.
 3. Wzorowo zorganizowaną - gwarantującą kształcenie i wychowanie na wysokim poziomie, dysponującą nowoczesną i funkcjonalną bazą dydaktyczną i sportową oraz profesjonalną, życzliwą i wymagającą kadrą pedagogiczną.
 4. Priorytetowo traktującą nauczanie języków obcych, w której każdy uczeń objęty jest programem rozszerzonym języka obcego (angielskiego lub niemieckiego) i uczy się w grupach międzyklasowych, zmierzając do biegłego posługiwania się nim w mowie i piśmie.
 5. Demokratyczną – przestrzegającą szkolnych praw i regulaminów, współtworzonych przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrekcję zgodnie ze swymi kompetencjami.
 6. Przyjazną – dostosowującą się do potrzeb i możliwości ucznia, żyjącą jego sukcesami, indywidualizującą proces wymagań edukacyjnych, wspierającą uczniów wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zapewniającą rozwój pasji i zainteresowań naukowych, artystycznych i sportowych na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych oraz wspierająca uczniów mających trudności w nauce.
 7. Innowacyjną i twórczą – wdrażającą zaplanowane i dobrze przygotowane duże projekty edukacyjne o zasięgu szkolnym i międzynarodowym, realizowane w szkole lub na wyjeździe, we współpracy z instytucjami naukowymi i kulturalnymi naszego miasta i regionu oraz partnerami europejskich programów międzynarodowych.
 8. Otwartą na Europę – zapewniającą młodzieży i nauczycielom możliwość uczestniczenia w unijnych programach międzynarodowych, wymianę młodzieży z partnerskimi szkołami w Europie oraz realizującą szkolne programy „Szkół na wyjeździe”.
 9. Współpracującą w realizacji zadań statutowych szkoły ze środowiskiem lokalnym, instytucjami kultury, wyższymi uczelniami, organizacjami pozarządowymi i szkołami w Europie.
 10. Wspierającą proces wychowawczy autorytetem i nauką Jana Pawła II - patrona szkoły w wielu różnych wymiarach: emocjonalnym, osobowym, religijnym, moralnym, filozoficznym, artystycznym.

 

 

Prośba do rodziców i uczniów:

Rodzice na spotkaniach klasowych z wychowawcą oraz młodzież na godzinach wychowawczych mogą wypracować własne sposoby realizacji celów pracy szkoły i za pośrednictwem wychowawcy klasy zaproponować je radzie pedagogicznej szkoły.

Zmieniony: poniedziałek, 14 listopada 2016 13:18

 

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć