Menu

 • Wizyta pracownika Muzeum Stutthof w Sztutowie

  Dnia 5 kwietnia klasy Ia, Ib i Ic wzięły udział w wykładzie pracownika Muzeum Stutthof w Sztutowie. Była to okazja przede wszystkim dla kształtowania postaw i refleksji. Pani Małgorzata Daniluk przybliżyła uczniom tematykę okupacji hitlerowskiej na Pomorzu Gdańskim oraz dzieje obozu Stutthof - rolę, jaką obóz odgrywał w nazistowskim planie eksterminacji narodu polskiego. Wątki biograficzne, autentyczne relacje byłych więźniów, uzmysławiają, że wielka historia jest wypadkową wielu mniejszych historii i zdarzeń. 
  Druga część wystąpienia dotyczyła nielegalnej twórczości artystycznej więźniów KL Stutthof. Wśród nich znaleźli się artyści - malarze, aktorzy, reżyserowie, śpiewacy, poeci; ludzie, którzy, posiadali wystarczająco charyzmy i woli przetrwania, aby za pomocą sztuki stworzyć lek na obozową rzeczywistość. Uczniowie poprzez rysunki, obrazy i grafiki wykonane nielegalnie przez więźniów obozu Stutthof odkryli, w jaki sposób więźniowie próbowali uwolnić się od ograniczeń, jakie nakładał na nich obozowy świat. 

 • Wycieczka klasy Ic

  Wycieczka klasy Ic - Obrazek 1

  28 marcaklasa 1c miała zorganizowaną wycieczkę do Stacji Biologicznej Uniwersytetu Gdańskiego, która znajduje się na Wyspie Sobieszewskiej w Górkach Wschodnich. Głównym tematem zajęć było Morze Bałtyckie, a prowadziła je pani mgr Marta Mazurkiewicz.

  Podczas zajęć mogliśmy dowiedzieć się o powstaniu Bałtyku, który jest najmłodszym morzem w Europie. Ze względu na zasolenie, które wynosi ok. 7 zaliczany jest do wód słonawych.

  Zjawiska fizyczne na Bałtyku podobnie jak innych zbiornikach morskich to ruchy wody morskiej, które dzielimy na: prądy morskie, pływy, falowanie, dryfy. Pływy są raczej niewielkie. Z kolei dryfy powstają na skutek oddziaływania wiatrów zachodnich na wybrzeża południowe morza, w wyniku czego dochodzi do powstania mierzei (np. Mierzeja Wiślana). Falowanie na Bałtyku jest niewielkie. Natomiast prądy morskie na Bałtyku powstają wskutek wlewania się słonych wód z Morza Północnego, zazwyczaj wiosną i jesienią. Bałtyk jest również zaliczany do mórz chłodnych.

  Przeprowadzone były również ciekawe doświadczenia, m.in. o zasoleniu, jak i również ważnej roli wiatru na wody w naszym morzu.

  Podczas spotkania były poruszone problemy zanieczyszczenia wód przez człowieka. Rozmawialiśmy o tym, co jest tego przyczyną i jak można temu zapobiec.

  Pani mgr Marta Mazurkiewicz pokazała nam, że Morze Bałtyckie jest bogate we florę, a w szczególności w faunę. Jak się okazało, można spotkać całą masę różnych gatunków zwierząt, takich jak: foka pospolita, morświn, śledź, okoń, krab brzegowy, meduza kompasowa. Oznacza to, że w Bałtyku jest dobrze rozwinięte życie morskie.

  Na koniec zajęć poszliśmy zobaczyć sztuczną wydmę, która została zbudowana przy Stacji Badawczej w celu zapewnienia ochrony i dalszego rozwoju gatunkom zagrożonym takich jak mikołajek nadmorski.

  Spotkanie było bardzo ciekawym doświadczeniem ponieważ dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów o naszym Morzu Bałtyckim, o których nie mieliśmy pojęcia. Podczas wyjazdu pogłębiliśmy swoją wiedzę, dlatego mamy nadzieję na kontynuację takich wyjazdów.

  Agata Czeszejko-Sochacka Ic

 • SPEAKING IN PUBLIC 2018

  SPEAKING IN PUBLIC 2018 - Obrazek 1

  26 marca 2018r. odbyła się w naszej szkole kolejna edycja konkursu „Speaking in Public”. Jest to konkurs przemówień publicznych w języku angielskim skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych z Elbląga i okolic. W tym roku gościliśmy uczniów z Elbląga, Fromborka, Braniewa i Pasłęka. W jury zasiedli: p. Aleksandra Trochimczuk, p. Anna Lasek i p. Arkadiusz Trochimczuk. Wśród 20 uczestników jury wyłoniło 10 laureatów:

  I MATUSZ CIEŚLA (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PASŁĘKU)

  II KAMILA DĄBROWSKA (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PASŁĘKU)

  III WERONIKA OLSZEWSKA (ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W ELBLĄGU)

  IV DOMINIKA KIWILSZA (GIMNAZJUM NR 2 W BRANIEWIE)

  V FRANCISZEK SIKORA (ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W ELBLĄGU)

  VI MICHAŁ ZIÓŁKOWSKI (ZESPÓŁ SZKÓŁ WE FROMBORKU)

  VII KAROLINA KRYJOM (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 W ELBLĄGU)

  VIII JAKUB KOZAKIEWICZ (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PASŁĘKU)

  IX MICHAŁ KURPIEWSKI (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 W ELBLĄGU)

  X SYLWIA KWIECIEŃ (GIMNAZJUM NR 9 W ELBLAGU)

   

  Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy umiejętności krasomówczych.

 • INDEKS DLA KAROLA LANGE

  INDEKS DLA KAROLA LANGE

  W sobotę 24 marca 2018 roku w Auditorium Novum Politechniki Gdańskiej odbył się XXII finał Ogólnopolskiego konkursu chemicznego „ Wygraj indeks”.

  Dla ucznia klasy III c, Karola Lange, konkurs zakończył się sukcesem, ponieważ Karol zdobył indeks Wydziału Chemii Politechniki Gdańskiej.

  Wielkie brawa !

 • Szkolna Konferencja Naukowa

  Szkolna Konferencja Naukowa - Obrazek 1

  27 marca 2018 r. w naszej szkole odbyła się konferencja naukowa poświęcona „Etyce i estetyce wypowiedzi”. Mottem przewodnim były słowa Cypriana Kamila Norwida „Odpowiednie dać rzeczy słowo”. Udział w panelu zgłosili uczniowie ze wszystkich roczników: Ada WilczewskaKatarzyna FrączykAda KozłowskaKacper JurewiczKamila Helwak, Alicja Sybilska z kl. III a, Agnieszka SzturoJulia Wężyk z kl. III b, Alicja Chojnowska z kl. II a, Wiktoria Mikulska z kl. I b. Młodzież szczegółowo przedstawiła i zilustrowała przykładami językowymi problem etyki słowa, rodzajów błędów językowych i mechanizmów ich powstawania, mody językowej, zasad kultury języka w komunikacji tradycyjnej i internetowej, języka portali społecznościowych oraz zapożyczeń. Słuchaczami mini wykładów przez dwie godziny byli uczniowie wszystkich klas trzecich oraz klasy I b i II b. Klasa II b również zadbała o organizację konferencji i jej sprawny przebieg.

  Danuta Huszcza-Sawicka

 • Dni Otwarte na Uniwersytecie Gdańskim

  We wtorek 20 marca klasy IIc oraz IIIc wraz z opiekunami p. Martą Misterkiewicz oraz p. Pawłem Banachem uczestniczyły w dniach otwartych organizowanych przez Uniwersytet Gdański. Klasa II miała okazję poznać wpływ hormonów na zachowanie, czyli podstawowe zasady psychoneuroendokrynologii, a także wziąć udział w warsztatach. Uczniowie rozdzieleni na dwie grupy poznali znaczenie owadów w kryminologii lub poszerzyli wiedzę na temat zmysłu węchu. Uczniowie klasy IIIc mieli okazję zapoznać się z ofertami edukacyjnymi uczelni wyższych. 

  Alicja Komar kl. IIc

 • Klasa IIIb i IIId w Europejskim Centrum Solidarności

  Klasa IIIb i IIId w Europejskim Centrum Solidarności - Obrazek 1

  Wizytę w Gdańsku na Targach Akademia 19 marca 2018 r. wzbogaciliśmy o zwiedzanie Europejskiego Centrum Solidarności. Była to doskonała okazja dla rozwijania kompetencji historycznych i społecznych. Wydarzenia historyczne, takie jak wydarzenia grudniowe z 1970 roku, strajk sierpniowy 80, stan wojenny czy pokojowe rewolucje w 1989 roku w Europie Środkowo-Wschodniej stały się dla nas punktem wyjścia do dyskusji na temat mechanizmów życia społecznego, reguł i procedur demokracji, a także postaw. Podejmując trudne tematy z naszej historii, staraliśmy się zrozumieć znaczenie dobrej obywatelskości współcześnie oraz przygotować się do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

  Zapoznaliśmy się z wystawą stałą, dedykowana historii Solidarności i ruchów opozycyjnych, które doprowadziły do przemian demokratycznych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Muzeum okazało się dla nas niezwykle interesujące, ponieważ wykorzystuje tradycyjne metody ekspozycyjne, ale i najnowsze rozwiązania technologiczne. Obejrzeliśmy eksponaty historyczne, ale także projekcje przestrzenne i elektroniczne, gdzie zgromadzone zostały fotografie, filmowe materiały archiwalne, dokumenty, mapy, biogramy, kalendaria, wycinki prasowe.

  Agnieszka Krzywdzińska

 • Zajęcia na EUHE

  Zajęcia na EUHE - Obrazek 1

  Do matury mamy jeszcze rok lub dwa lata, ale warto już teraz pomyśleć o swojej przyszłości, dlatego w poniedziałek 12 marca uczniowie klas 1c i 2c pod opieką pani Iwony Stando i pani Marty Misterkiewicz udali się do Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, aby wysłuchać wykładu dotyczącego problemu uzależniania od narkotyków. Wysłuchanie autorytetu w tej dziedzinie bardzo wzbogaciło naszą wiedzę dotyczącą uzależnień i patologii społecznej. Po wykładzie mogliśmy zapoznać się z nowoczesnym sprzętem dydaktycznym (różnego rodzaju fantomy i inne symulatory ćwiczeń). By pomagać innym, trzeba się tego nauczyć.

 • Wykład na temat transplantologii

  Młodzież klas drugich 15 marca 2018 r. wysłuchała wykładu pani Anny Skalskiej-Wołoszyn, lekarza anestezjologa z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu, na temat przeszczepów. Uczniowie poznali historię transplantologii, przepisy prawne regulujące przeszczepianie narządów, sposób przekazania własnej decyzji o przekazaniu narządów na wypadek śmierci. Ważną część wykładu stanowiła problematyka etyczna związana z przeszczepami, dylematy rodziny dawcy oraz postawa lekarzy. Pani A. Skalska-Wołoszyn część teoretyczną wykładu wzbogaciła poruszającymi przykładami z codziennej praktyki szpitalnej. Wykład z pewnością skłonił do refleksji nad kruchością ludzkiego życia, które młodzi ludzie często niepotrzebnie narażają, oraz nad skalą potrzeb transplantologii.

  Danuta Huszcza-Sawicka

 • Podsumowanie Szkolnych Dni Matematyki

  Podsumowanie Szkolnych Dni Matematyki - Obrazek 1

  W tygodniu 12-16 marca miało miejsce świętowanie matematyki w III LO. Uczniowie bardzo licznie wzięli udział w konkursach, które się w tym czasie odbywały. Najwięcej osób, aż 94 uczestniczyło w konkursie z wiedzy. Zwycięzcy w swoich kategoriach:

  Klasy I

  1. Kamila Moch Ic
  2. Klaudia Tyburska Id
  3. Julia Jarosz Ic

  Klasy II :Matematyczna 2d

  1. Maksymilian Terebus
  2. Karolina Bierkowska
  3. Natalia Filarska, Bartłomiej Kucewicz, Weronika Machuła, Dawid Stokłosiński

  W klasach niematematycznych zwyciężyła Karolina Skórowska z klasy 2b

  W konkursie literackim wzięło udział 11 osób, laureaci :

  1. M. Ozga-Zajło 2c
  2. W. Cichocka 2a
  3. S. Służała 1c

  Wyróżnienie H. Świlska 1c

  Na konkurs plastyczny wpłynęło 10 prac, które można podziwiać na szkolnym korytarzu obok pokoju nauczycielskiego. Laureaci:

  1. E. Jureko 1c
  2. M. Ozga-Zajło 2c
  3. Daria Wójcik 2b oraz Natalia Rybkiewicz 3e

  Laureaci otrzymują oceny bardzo dobre z matematyki w odpowiednich kategoriach a wszyscy uczestnicy 3 punkty dodatnie z zachowania.

  Tak w ubiegłym roku pojawiła się też słodka niespodzianka przygotowana w klasie 3e – ciasto ozdobione czekoladą w kształcie liczby Pi.

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobom zaangażowanym w oprawę szkoły za włączenie się w zabawę wink

 • Konkurs Wiedzy Biblijnej

  W dniach od 12 -14 marca w naszej szkole odbył się etap szkolny XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Zakres materiału obejmował Księgę Psalmów, List św. Pawła Apostoła do Filipian i do Galatów. Uczniowie naszej szkoły tj. Kamila Skowrońska z klasy 1B, Gabriela Dramińska i Marcela Ozga-Zajło z klasy 2 C, którzy wzięli udział w XXII Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej awansowali do etapu diecezjalnego, który odbędzie się 18 kwietnia w Elblągu. Wszystkim ponad 40 uczniom biorącym udział serdecznie dziękuję. A zwycięzcom etapu szkolnego gratuluję awansu i życzę powodzenia.

  KS. Artur Młodziński

 • Uczniowie w Sądzie Okręgowym

  Uczniowie w Sądzie Okręgowym - Obrazek 1

  Dnia 8 marca 2018r. klasa IIa wraz z Panią Agnieszką Krzywdzińską uczestniczyła w rozprawie Zbigniewa S., w Sądzie Okręgowym w Elblągu. 52 - letni Zbigniew S. jest oskarżony o uszkodzenie ciała 47 - letniej Beaty K., co doprowadziło do śmierci kobiety dn. 22 maja 2017r. Podczas rozprawy klasa IIa poznała m.in. przebieg rozprawy, sposób przedstawienia aktu oskarżenia oraz zestawienie materiałów dowodowych z zeznaniami oskarżonego. Klasa miała również okazję zadać sędziemu pytania odnośnie sprawy, pracy w sądzie oraz zobaczyć areszt z budynku sądu. Po trzech godzinach, Sąd postanowił odroczyć sprawę na 20. marca i przyznał, ze sprawa ta jest skomplikowana, i na finał będzie trzeba trochę poczekać.

  Ptak Aleksandra kl. IIa

 • Edukacja patriotyczna

  PART_1520618723717

  W czwartek 8 marca w III LO gościliśmy przedstawicieli Jednostki Wojskowej nr 4260 w Elblągu. Starszy Chorąży Krzysztof Czubiński opowiedział zabranej w auli młodzieży klas I o swoich doświadczeniach na misjach w Iraku i Afganistanie. Opowieści naszego Gościa wzbogacone były ciekawym i wzruszającym filmem oraz interesującymi zdjęciami przedstawiającymi codzienne życie na misjach. Dodatkową atrakcją był konkurs o historii polskich misji pokojowych z udziałem naszych żołnierzy, który wygrał uczeń klasy 1a Michał Ząbek.

 • Akcja '' Nie bij mnie-kochaj mnie !"

  Podziękowanie dla III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO za pełne zaangażowania działanie w akcji " Nie bij mnie- kochaj mnie! "

  Podziękowanie: folder.PDF

 • MATEMATYKA NOCĄ

  MATEMATYKA NOCĄ - Obrazek 1

  Matura zbliża się wielkimi krokami, więc wykorzystujemy każdą wolną chwilę, by się do niej przygotować. Klasa IIIe przyjęła z entuzjazmem propozycję Pani Małgorzaty Kujawskiej, by zorganizować wieczorne zmagania z matematyką. W piątek 2 marca klasa IIIe wraz z Panią Małgorzatą Kujawską spędziła wieczór z matematyką. Od godziny 18:30 do 23:00 uczniowie pracowali z arkuszami maturalnymi. By uniknąć szkolnej rutyny umilali sobie czas słuchaniem muzyki. Krzepili się pizzą, która pozwoliła im na intelektualna zmagania. Atmosfera była wesoła, jednak wysiłek się opłacił i mamy nadzieję, że przyniesie sukces maturalny.

 • Rok Zbigniewa Herberta

  Projekt edukacyjny III LO i Telewizji Truso został częściowo zrealizowany. 28 lutego nasza czytelnia gościła 47 recytatorów, którzy zaprezentowali swoje interpretacje wierszy Herberta. Naszymi gośćmi byli uczniowie następujących szkół: SP 4, SP 12, Gimnazjum 2, Gimnazjum 9, Zespołu Szkół Pijarskich, II LO, Gimnazjum 3, Gimnazjum w Gronowie Elbląskim oraz III LO.

  Jury przewodniczyła pani Nina Dziwniel- Stępka. Materiał z castingu można obejrzeć na stronie Truso TV. Dziesięciu laureatów przystąpi do II etapu castingu, a mianowicie weźmie udział w nagraniu telewizyjnym wyemitowanym później przez naszą elbląską telewizję. III LO reprezentować będą : Kuba Wojtaszek z kl. I aAgnieszka Kurzawińska i Michał Jeremicz z kl. I b.

  Gratulujemy uczestnikom!

  Katarzyna Maciesza

 • Sprawozdanie z debaty szkolnej

  Sprawozdanie z debaty szkolnej - Obrazek 1

  Młodzież III LO 18 stycznia 2018 r. zabrała głos w sprawie funkcjonowania szkoły. Debatę prowadziła pani Aleksandra Trochimczuk, a moderatorami byli przedstawiciele klas. Wszyscy mogli się wypowiedzieć na 10 tematów. Następnie moderatorzy zebrali wyniki, uporządkowali je ze względu na poruszone przez uczestników problemy i przekazali raport Dyrekcji. Pomysły uczniów zostaną poddane analizie przez Radę Pedagogiczną.

  Uczniowie postulowali, aby Samorząd Szkolny wybierany był w tajnym głosowaniu spośród osób chętnych, niekoniecznie z trójek klasowych.

  Dużo emocji towarzyszyło wypowiedziom na temat prac domowych, co ciekawe uczniowie nie są im przeciwni, chociaż woleliby, by nie zadawać ich na weekendy, przerwy świąteczne czy ferie. Jeśli jednak nauczyciele muszą je zadać, to uczniowie chcieliby mieć możliwość wyboru tematów, przekazywania ich przez Internet.

  Najchętniej wykonywaliby prace domowe w formie referatów, prezentacji multimedialnych, łączące teorię z praktyką oraz projekty wymagające pracy w grupie. Młodzież ma również wiele pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni szkolnej. Zaczęłaby od poszerzenia korytarzy, następnie urządziła świetlicę dla uczniów i „kącik odpoczynku dla uczniów” oraz zamontowała radiowęzeł. Następnym krokiem byłaby estetyzacja otoczenia poprzez wprowadzenie elementów sztuki. Młodzieży brakuje też nowoczesności.

  Uczniowie chcieliby, aby nauczyciele na lekcjach maksymalnie wykorzystali ich potencjał intelektualny i młodzieńczą energię, dlatego postulują: „więcej kreatywnych projektów, np. robienie przedstawień z czytanych dramatów, recytowanie wierszy”, „prowadzenie dyskusji na lekcjach”, „lekcje interaktywne”, „lekcje w terenie”, „Quizy jako sprawdzanie wiedzy, np. strona kahoot.com”, prowadzenie lekcji przez uczniów.

  Młodzież chciałaby mieć możliwość „przekazywania swoich uwag (np. skrzynka na zażalenia, ask - portal na anonimowe wiadomości, forum, dzień spowiedzi”, „wybrania ucznia odpowiedzialnego za przekazywanie problemów”.

  Cenne uwagi dotyczyły promocji szkoły. Uczniowie podali wiele ciekawych sposobów popularyzacji III LO w środowisku, np. przez „zwrócenie uwagi na ofertę szkoły, a w szczególności wybór języków”, „przedstawienie przyjaznej atmosfery panującej w naszym liceum”.

  Uczniowie podpowiadali również, jak wykorzystać smartfony i inne urządzenia komunikacyjne na lekcjach. Otóż można byłoby stosować: „gry na podstawie tematów z poprzednich lekcji (np. quizy)”, „prace domowe przez Internet (w tym umieszczanie prac domowych na librusie, aby każdy nieobecny uczeń miał łatwy dostęp do potrzebnych informacji na temat prac domowych)”, „słowniki elektroniczne”, „lektury, książki w telefonach lub innych urządzeniach komunikacyjnych (np. tablety, laptopy)”.

  Młodzież chciałaby uczestniczyć w zajęciach dodatkowych w dogodniejszych godzinach, ponieważ zaproponowane przez nauczycieli (a dostosowane do wszystkich uczniów) nie dla każdego są optymalne.

  Debata skłoniła do refleksji na temat rzeczywistości szkolnej uczniów wszystkich klas. Wypowiedzi pokazały zaangażowanie uczniów w życie szkoły i chęć wprowadzania zmian. Wszystkie pomysły będą brane pod rozwagę, szczególnie, że III LO stoi u progu dużych zmian związanych ze przeprowadzką do nowej siedziby od 1 września 2018 r.

  Danusta Sawicka

 • Uczniowie na rozprawie w Sądzie Rejonowym 

  Uczniowie na rozprawie w Sądzie Rejonowym  - Obrazek 1

  28 lutego b.r. uczniowie realizujący rozszerzony program Wiedzy o społeczeństwie wzięli udział w rozprawie sądowej w Sądzie Rejonowym w Elblągu. Sprawie przewodniczył sędzia Wydziału Karnego, a uczniowie zasiedli na Sali rozpraw w charakterze publiczności.

  Przed rozpoczęciem rozprawy Sędzia pouczył, jak należy właściwie zachować się w czasie rozprawy oraz udzielił podstawowych informacji o zasadach postępowania karnego. Chętnie opowiadał o swojej pracy. Podzielił się z nami ciekawymi anegdotami i sytuacjami z wokandy sądowej. Zwrócił uwagę na nietypowy wygląd sali rozpraw, gdzie – inaczej niż w większości polskich sądów – prokurator, na wzór pruski, zasiada po lewej stronie.

  Dzięki wizycie w sądzie uczniowie w sposób praktyczny poznali omawiane w szkole procesowe prawo karne. Słuchacze mieli możliwość zaobserwować jak przebiegają poszczególne etapy rozprawy, jak wygląda przesłuchanie oskarżonych i później ich aktywna rola w procesie. Największe wrażenie zrobiły na nich przesłuchania świadków.

  Osobisty udział w rozprawie sądowej to możliwość sprawdzenia zgodności rzeczywistości z naszymi wyobrażeniami o pracy sądów, to także lekcja, która na długo zapadnie w pamięć. Wycieczka do sądu była dla uczniów ciekawą formą zdobycia wiedzy i nowych doświadczeń.

   

  Agnieszka Krzywdzińska

 • Czuwanie maturzystów na Jasnej Górze

  Jak co roku już nasza Szkoła wzięła udział w Pielgrzymce maturzystów do Częstochowy. Dnia 23 lutego nasze klasy maturalne wzięły udział w nocnym czuwaniu przy Obrazie Matki Bożej Częstochowskie polecając jej zdanie egzaminu dojrzałości i dalszy wybór w dorosłym życiu. Czuwanie poprowadziła Wspólnota Młodzi Młodym z Warszawy. Maturzyści wspólnie z nią wielbili Boga pieśnią oraz wysłuchali świadectwa. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprowadzili klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. O godz. 2 rozpoczęła się Msza św., której przewodniczył bp Jezierski. Przed Eucharystią był czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Udział wzięło z naszej szkoły ponad 30 maturzystów. Opiekunami wyjazdu byli Ks. Jacek Białek i Ks. Artur Młodziński.

 • Projekt edukacyjny Czytamy Herberta

  W związku z ogłoszeniem przez Sejm roku 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta, we współpracy z Telewizją Truso rozpoczynamy realizację projektu edukacyjnego Czytamy Herberta,którego celem jest  popularyzowanie sylwetki i twórczości poety, kształcenie umiejętności recytacji, uwrażliwienie na piękno poezji, występ przed kamerami.

  Projekt edukacyjny Czytamy Herberta - Obrazek 1

  Zbigniew Herbert   1924 - 1998

  Adresatami projektu są zdolni uczniowie III LO oraz gimnazjów i siódmych klas szkół podstawowych.

  Przesłuchanie recytatorów, odbędzie się 28 lutego 2018 r. w III LO. Jury przewodniczyć będzie  Pani Nina Dziwniel-Stępka.

  Nagroda dla dziesięciu laureatów to udział w nagraniu programu telewizyjnego, który TV Truso zrealizuje w czytelni III LO, a następnie wyemituje w cyklu poświęconym poecie.  

  Zapraszamy młodych recytatorów na casting do III LO!

  D.Huszcza-Sawicka

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć