Menu

liczba odwiedzin: 67626

Aktualności

 • Uczniowie klasy II b w 21 września 2018 r. wzięli udział w warsztatach literackich w ramach VI Festiwalu Literatury Wielorzecze prowadzonych przez Panią Annę Nawrocką, elbląską poetkę. Młodzież rozmawiała o istocie poezji, powstawaniu wierszy, tomików poetyckich, czytelnikach poezji. Następnie nasi  humaniści podjęli się próby tworzenia poezji, czytali swoje utwory, wymieniali uwagi i wrażenia. Zajęcia pokazały wielką wrażliwość i kreatywność uczniów klasy II b.

 • WYKŁADY DLA KLAS HUMANISTYCZNYCH - Obrazek 1

  Dnia 19 września 2018 r. w murach naszej szkoły gościł antropolog kulturowy i eseista prof. dr hab. Waldemar Kuligowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kulturoznawca i dziennikarz dr hab. Mirosław Pęczak z Uniwersytetu Warszawskiego. Panowie wygłosili wykłady dla uczniów klas humanistycznych. Tematem pierwszego spotkania prowadzonego przez p. Waldemara Kuligowskiego były „Miejsca oporu. Wprowadzenie do praktyk sprzeciwu kulturowego”. Udział w tym wykładzie wzięli uczniowie klasy 3a. Drugą grupę słuchaczy stanowili uczniowie klasy 2a, którym o „Muzyce w kulturze oporu” opowiadał p. Mirosław Pęczak.

 • WYCIECZKA DO BISKUPINA - Obrazek 1

  Dnia 18 września klasa Ib z wychowawcą uczestniczyła w wycieczce do Biskupina. W trakcie odbywającego się tam XXIV Festynu Archeologicznego pod hasłem „Od wymiany po stragany” uczniowie mieli możliwość zapoznania się z dawnym rzemiosłem: tkactwem, farbiarstwem, bursztynnictwem, obróbką krzemienia, garncarstwem i wieloma innymi. Odtworzono wygląd: obozowiska łowców i zbieraczy z epoki kamienia, osady pierwszych rolników, osady obronnej kultury łużyckiej oraz wczesnopiastowskiej. W ramach wydarzenia odbyły się również prezentacje popularnonaukowe oraz warsztaty wykonania ozdób. Mieliśmy możliwość zapoznania się z ekspozycją poświęconą stanowisku archeologicznemu oraz specjalnie przygotowaną wystawą czasową, nawiązującą do hasła przewodniego festynu.

 • SOLIDARNA SZKOŁA

  W roku szkolnym 2018/2019 III LO będzie realizowało program Centrum Edukacji Obywatelskiej i Europejskiego Centrum Solidarności pt. „Solidarna Szkoła”. Jego głównym celem jest kształtowanie postaw solidarności i współodpowiedzialności oraz zaangażowanie społeczności szkolnej w działania na rzecz tych wartości, jak również edukacja na temat historii ruchu Solidarność.

  W semestrze zimowym będziemy realizowali ścieżkę Polska Niepodległa, w ramach, której podejmiemy działania związane z rolą kobiet od 1918 do 1989 roku. Chcemy się przyjrzeć się roli kobiet w działalności opozycyjnej w okresie PRL. Naszym zadaniem jest również włączenie idei solidarności do programu wychowawczego szkoły oraz działanie na rzecz potrzebujących w najbliższej okolicy.

 • KONKURS

  Zapraszam uczniów do udziału w konkursie piosenki patriotycznej.

  Konkurs odbędzie się 08.11.18

  Warunkiem jest przygotowanie jednego utworu o tematyce patriotycznej (pieśń tradycyjna, współczesna lub autorska).

  Osoby zainteresowane ( soliści lub zespół) zgłoszą się do Pani Joanny Nowak (gab. 27).

  regulamin konkursu

Aktualności

Kontakt

 • III Liceum Ogólnokształcące w Elblągu
  82-300 Elbląg
  ul. Browarna 1
 • 55 625 89 20

Galeria zdjęć